top of page
"Ziek zijn is niet hetzelfde als niet mogen werken. Naar vermogen mee blijven doen, daar draait het om"

De beste motivatie voor re-integratie

De motivatie om er samen uit te komen, is de sleutel tot succes. Daarom betrek ik werknemer én werkgever actief bij het re-integratieproces.

 

Op grond van jarenlange ervaring weet ik dat het bijna altijd mogelijk is een voor ieder bevredigende oplossing te vinden.

Duurzame oplossingen

Mijn kracht is gelegen in het vinden van oplossingen voor een haalbare re-integratie. Het behoud van de eigen werkkring is het streven. Maar de oplossing kan ook gelegen zijn in instroom naar werk bij een andere werkgever of een start als zelfstandige.

Persoonlijke aanpak op locatie

Ik sta voor een persoonlijke aanpak waarbij integriteit, vertrouwen, en 'afspraak is afspraak' kernwaarden zijn. Het liefst werk ik bij de werkgever op locatie. Dat bevordert de korte lijnen en de medewerker houdt op die manier ook contact met het werk. Zo nodig maak ik gebruik van mijn spreekuurlocatie in het centrum van Rotterdam.

Persoonlijke aanpak
Anker 2
"Terugkeren in duurzaam passend werk"

Investeren in

blijvend resultaat

Mijn manier van werken past het beste bij een organisatie die meerwaarde ziet in het 

eigen-regie model. U kunt op elk moment investeren in de beste oplossing voor uw werknemers en uw organisatie.

Als erkend bedrijfsarts voorzie ik u daarbij van advies, bijvoorbeeld over het voorkomen van beroepsziekten. In geval van ziekte of medische klachten adviseer ik over aanpassing van werkomstandigheden, medisch onderzoek, behandelmogelijkheden en een effectief re-integratietraject. 

Netwerk van professionals

Uw werknemers help ik om terug te keren in duurzaam passend werk. Zo nodig zorg ik voor afstemming met de behandelaars, zoals huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en medisch specialist.

Daarnaast kan ik mijn uitgebreide netwerk van professionals inschakelen voor specialistische dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van organisatieadvies.

Dienstverlening
"Zoeken naar oplossingen op maat"

Re-integratie

Re-integreren is zoeken naar oplossingen op maat. Dat geldt bijvoorbeeld voor behandelmogelijkheden, aanpassingen in het werk en eventueel instroom in ander werk. Ik help u hierbij vanuit medisch perspectief. Ik maak de probleemanalyse en begeleid de werknemer volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging. Korte lijnen en samenwerking bieden de beste garantie voor een effectieve re-integratie.

Second opinion

Mijn expertise wordt gebruikt om vastgelopen re-integratietrajecten weer vlot te trekken. Het werkt vaak verhelderend als een buitenstaander naar de situatie kijkt en met nieuwe oplossingen komt. Ook in moeilijke situaties waarvoor u uw eigen bedrijfsarts liever niet (meer) wilt inzetten. Zo nodig neem ik in overleg met de partijen de begeleiding van het re-integratietraject over.

Verzuimpreventie

Als u de vinger aan de pols houdt, is het vaak mogelijk om verzuim tot een minimum te beperken. Kleine veranderingen in de werkomstandigheden of de organisatie kunnen al wonderen doen bij het voorkomen van fysieke en psychische klachten. 

Ook bij dreigende uitval door (chronische) ziekte of privéomstandigheden kan een betrokken werkgever het verschil maken. Ik kan u en uw werknemer adviseren over een persoonlijke maatwerkoplossing om toch aan het werk te blijven, in het uiterste geval bij een andere werkgever. Mijn uitgebreide netwerk komt daarbij goed van pas.

bottom of page